Download @quote_by_hoa_an 's Instagram

byquote_by_hoa_an photo download on Instagram

Click to download

Bình yên, đơn giản là khi thấy mọi chuyện hôm nay xảy ra đúng như mỗi ngày vẫn trải qua, không xáo trộn, không bất ngờ đến tiêu cực, không có ai trở thành người cũ, cũng không ai đột nhiên xa lạ . ( Sưu tầm) #quotebyhoaan #00_15

Comments